หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือ

หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือ

หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือ             ผู้ป่วยที่สงสัยว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือ ซึ่งก่อนที่จะคลายข้อสงสัยก่อนอื่นเลย ก็ต้องเข้าพบแพทย์ก่อย เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ คือ MRI (เครื่องสนามแม่เหล็ก) ร่วมกับการ X-ray กระดูกสันหลังในท่าทางต่าง ๆ ดังนั้น หากสงสัยว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ก็ต้องเข้าพบแพทย์ก่อน เพื่อให้แพทย์ทำการ X-ray ในท่าก้ม, เงย ที่มีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องแม่นยำนั้น ต้องอาศัยผลการตรวจจากเครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้การวางแผนรักษาทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ เป็นการตรวจที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บกับผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ยังไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องเข้ารับการตรวจก่อนเสมอ 1.เพื่อตรวจว่าผู้ป่วยมีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่หรือไม่ 2.หากตรวจว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก็จะตรวจอย่างละเอียดทั้งหมดว่ามีกี่แห่ง 3.อาการตำแห่นงใดที่ส่งผลต่ออาการปวดของผู้ป่วย 4.มีภาวะอื่นเกิดร่วมหรือไม่ ผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี จะจ้องเข้ารับการตรวจภาวะอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น กระดูกทรุด กระดูกสันหลังเคลื่อน ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม-อักเสบ เนื้องอก เส้นเลือดผิดปกติ ถุงน้ำ (cyst) หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ก็ต้องที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่ยังลังเลใจอยู่ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี วิธีที่ถูกต้องคือต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเท่านั้นจะดีที่สุด เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การรักษาทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการรักษานั้น…