นักวิจัยไทย หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อมด้วยซินโครตรอน ต่อยอดการรักษาแบบใหม่

นักวิจัยไทย หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อมด้วยซินโครตรอน ต่อยอดการรักษาแบบใหม่

นักวิจัยไทย หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อมด้วยซินโครตรอน ต่อยอดการรักษาแบบใหม่             นักวิจัยไทยฝีมือดีได้ประยุกต์ใช้เทคนนิคแสงซินโครตรอน เพื่อนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางชีวเคมีบริเวณกระดูกอ่อนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดข้อเข่าที่เสื่อมสภาพ ซึ่งจัดเป็นโรคยอดนิยม 1 ใน 3 ที่คนไทยป่วย แต่ข้อเข่าเสื่อมก็ยังไร้วี่แววในการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ชี้ชัดข้อเข่าที่เสื่อมสภาพมักเกิดจากโปรตีนคอลลาเจนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น เตรียมนำผลงานวิจัยดังกล่าวมาต่อยอดสู่การรักษารูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการใช้สารเคมีทดแทนสารที่ขาดบกพร่องไป หรือใช้ยารักษาตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย อาจารย์สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าว จากสถิติของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยที่จัดทำโดยมูลนิธิโรคข้อพบว่า มีคนไทยที่ป่วยโรคข้อเข่าที่เสื่อมสภาพเป็นจำนวนมากกว่า 6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ณ ปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจะพบได้ประมาณ 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 – 45.6 ของจำนวนประชากรดั้งเดิมที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ก่อนแล้ว และจะพบได้มากในผู้สูงวัย ทว่าทุกวันนี้ กลับพบได้ในคนที่มีอายุน้อยลง อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมอีกหลายอย่างประกอบกัน สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ อายุและน้ำหนัก โดยพบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะมีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การยกของหนัก หรือการเดินขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ รวมถึงการนั่งในท่าต่าง…