กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิด             กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) คือโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเหนือข้อต่อปล้องงกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลให้เส้นประสาทถูกกดทับได้ด้วย จนส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ชา และอ่อนแรงตามแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นทั้งสองข้าง แต่หากได้รับการรักษาทันท่วงทีอาการที่เกิดขึ้นก็จะทุเลาลงได้ สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังเคลื่อนจะมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันออกไปตามอายุขัย พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความพิการตั่งแต่กำเนิด พันธุกรรม  อุบัติเหตุ ความเสื่อมสภาพตามอายุ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่น ไปจนถึงการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงตึงสะสมบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ยิมนาสติก กรีฑา ยกน้ำหนัก เป็นต้น รวมถึงการติดเชื้ออย่างวัณโรคกระดูกสันหลัง หรือโรคมะเร็งที่กระจายลุกลามมายังกระดูกสันหลัง ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิดดังต่อไปนี้ 1.Congenital Spondylolisthesis – มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั่งแต่กำเนิดของการสร้างกระดูกสันหลัง (Neural Arch) และส่วนบนของกระดูกกระเบนเหน็บ ทำให้กระดูกเอวเคลื่อนไปทางด้านหน้า จนอาจเคลื่อนไปทับเส้นประสาทได้ หากมีการเคลื่อนตัวมากกว่า 50% 2.Isthmic Spondylolisthesis – เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อน ที่เกิดจากรอยแตกขอกระดูก Pars Interarticularis จนทำให้กระดูกที่เอวมีความมั่นคงน้อยลงและเคลื่อนไปทางด้านหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซ้ำ…

ใครก็เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ หากพฤติกรรมก้มเงยบ่อย ๆ

ใครก็เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ หากพฤติกรรมก้มเงยบ่อย ๆ

ใครก็เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ หากพฤติกรรมก้มเงยบ่อย ๆ             กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทสามารถเกิดกับใครก็ได้ หากใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ระวัง เช่น นั่งผิดท่าเป็นระยะเวลานาน ยกของหนักบ่อย ๆ ก้มเงยเป็นประจำ หรือประสบอุบัติเหตุ ส่วนสาเหตุสำคัญอีกประการก็คือ ข้อต่อของกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพ จนทำให้การยึดเหนี่ยวของกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพ เกิดการเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลังมาทำเส้นประสาทในที่สุด ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี สำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนนั้น ในเบื้องต้นจะมีอาการปวดหลังส่วนเอว ปวดเมื่อยเวลานั่งทำงาน หรือเดินไกล ๆ  ซึ่งอาการทั้งหมดนี้จะเป็นแบบเรื้อรัง และจะเป็นบ่อยยิ่งขึ้นในขณะก้ม ๆ เงย ๆ จากนั้น เมื่อกระดูกสันหลังได้เคลื่อนมาทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง ก็จะเริ่มมีอาการปวดร้าวลงขา มีอาการชา ปวดเหมือนโดนไฟดูด ขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินระยะทางไกลได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้ด้วยตนเองอีกด้วย ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเคลื่อน ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเสมอไป ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังเคลื่อนเบื้องต้นนั้น แพทย์จะให้ยาระงับอาการปวดและคลายกล้ามเนื้อ ทำกายภาพบำบัดด้วยการใช้เครื่องพยุงหลัง พร้อมกับบริการกล้ามเนื้อหลัง เพื่อช่วยประเทาอาการปวดให้ดีขึ้น แต่หากผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการชาลงไปที่ขาแล้ว แพทย์ก็จะวินิจให้รักษาด้วยการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแทน เพื่อช่วยเชื่อมข้อต่อให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง การรักษากระดูกสันหลังเคลื่อน ด้วยวิธีผ่าตัดใส่สกรูแบบแผลเล็ก ช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ปัจจุบันนี้ มีนวัติกรรมผ่าตัดแผลเล็ก เพื่อแก้ไขกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท ด้วยการผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูกสันหลัง…