โรคออฟฟิศซินโดรม บรรเทาได้ด้วยกายภาพบำบัด

โรคออฟฟิศซินโดรม บรรเทาได้ด้วยกายภาพบำบัด

            เจ้าหน้าที่คลินิก จากคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงสาเหตุและโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการมนุษย์ออฟฟิศว่า “อาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่ถูกพบบ่อย ๆ ในคนวัยทำงานส่วนมากเกิดจากการจัดระเบียบท่านั่งที่ไม่ดี หรือนั่งถูกต้องแล้วแต่นานเกินไป”

ท่านั่งเหล่านี้นำมาซึ่งอาการปวดต่าง ๆ แต่ก็สามารถบรรเทาได้ด้วยกายภาพบำบัด ไม่ว่าจะเป็นอาการ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ที่จะสร้างความรำคาญให้กับการใช้ชีวิตประจำวัน ที่คนนั่งทำงานนาน ๆ ส่วนใหญ่ชอบเป็นกันอยู่

กายภาพบำบัด สามารถบรรเทาอาการโรคออฟฟิตซินโดรมได้อย่างไร

กายภาพบำบัด คือ การรักษา บำบัดและฟื้นฟูอาการเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ กระดูก ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก หรือตีบ ไปจนถึงการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของทรวงอกจากอาการปอดอักเสบ น้ำท่วมปอด เจาะปอด หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

การทำกายภาพบำบัด จึงสามารถช่วยบำบัดและรักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะโรคออฟิตซินโดรม ซึ่งแพทย์จะใช้เทคนิคการนวดด้วยมือผสมผสานการใช้เครื่องมือทางกายภาพฯ ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่มาเข้าใช้บริการเป็นหลัก

คนรุ่นใหม่เป็นออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น ควรทำกายภาพบำบัดให้ตนเองบ้าง

ก่อนจะเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดนั้น ต่องเข้าใจก่อนว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก แต่ด้วยยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้มีหนุ่มสาววัยทำงานเข้ามาใบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง และปวดเอว ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากนั่งทำงานหรือใช้โทรศัพท์มือถือนาน ๆ

กายภาพบำบัด คือทางเลือกที่ถูกต้องในการบำบัดรักษาอาการปวด

ผู้คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า กายภาพบำบัดจะทำได้ก็ต่อเมื่อประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ จนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นต่อร่างกายเท่านั้น เมื่อเกิดอาการปวดขึ้นตามร่างกาย จึงเลือกไปใช้บริการตามร้านนวดมากกว่า โดยที่ไม่รู้ว่าการทำกายภาพกับการนวดนั้นแตกต่างกันมาก เพราะจะไม่ทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มเติม อีกทั้งยังช่วยปรับสภาพร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

การทำกายภาพฯไม่เพียงช่วยฟื้นฟูและรักษาอาการปวดเท่านั้น ซึ่งผู้ที่มาเข้าใช้บริการยังได้รับความรู้และคำแนะที่ถูกต้อง ในเรื่องการปฏิบัติตัว หรือการผ่อนคลายร่างกาย จากนักกายภาพฯผู้มีความชำนาญ