เจ็บปวดน้อยลงได้ เมื่อเลือก “ฉีดซีเมนต์” รักษากระดูกสันหลังแตก

เจ็บปวดน้อยลงได้ เมื่อเลือก “ฉีดซีเมนต์” รักษากระดูกสันหลังแตก

            วิธีการรักษากระดูกสันหลังแตก ด้วยการฉีดซีเมนต์เข้าไปยึดกระดูกสันหลัง (Vertebroplasty / Kyphoplasty) จัดเป็นหนึ่งในวิธีรักษาภาวะกระดูกพรุนและภาวะกระดูกทรุด ไปจนถึงการเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งวิธีรักษาแบบนี้ จะช่วยลดอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย พร้อมกับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกสันหลังที่แตกหักหรือยุบ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

ภาวะแบบไหนบ้าง ที่สามารถรักษากระดูกสันหลังด้วยการฉีดซีเมนต์ได้

สำหรับการรักษากระดูกสันหลังแตกหรือยุบ โดยทั่วไปแล้ว มักเริ่มจากการนอนพัก กินหรือฉีดยาแก้ปวด (Conservative treatment) เป็นระยะเวลา 1 -2 สัปดาห์ หลังจากนั้น กระดูกสันหลังที่แตกก็สามารถเชื่อมติดกันได้เองภายในเวลา 2- 3 เดือน หรือถ้าผู้ป่วยที่มี ภาวะเส้นประสาท หรือไขสันหลังถูกกดเบียด จากชิ้นกระดูกที่แตกหัก กระดูกสันหลังเคลื่อน หรือกระดูกแตกยุบจากเนื้องอกกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนคนที่ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนั้น หากตรวจพบว่า เข้ารับการรักษาโดยการนอนพัก และรับประทานยาแก้ปวด เป็นระยะเวลาหลายวันแล้วยังหายปวด พร้อมกับกระดูกสันหลังที่แตกยังไม่มีการเชื่อมติด เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ บุคคลเหล่านี้ ควรได้รับการรักษาด้วยการการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง จึงจะมีความเหมาะสมที่สุด

รักษากระดูกสันหลัง ด้วยการฉีดซีเมนต์ มีขั้นตอนทำงานอย่างไร

สำหรับการรักษากระดูกสันหลัง ด้วยวิธีฉีดซีเมนต์ลงไป เพื่อยึดกระดูกสันหลัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการให้ยาระงับปวด โดยไม่ต้องวางยาสลบ (Local anesthesia) หรืออาจทำได้ โดยการวางยาสลบ (General anesthesia) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก ว่าจำเป็นต้องได้รับการฉีดซีเมนต์เป็นปริมาณเท่าใด ผู้ป่วยสามารถทนการนอนคว่ำได้นานมากแค่ไหน

ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษากระดูกสันหลัง ด้วยซีเมนต์

1.ภาวะเสียเลือด หรือเลือดออกจำนวนมาก

2.กระดูกซี่โครงหัก โดยส่วนมากจะเกิดในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

3.ภาวะลมรั่วในช่องปอด ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเข็มที่ฉีดซีเมนต์ แทงทะลุเข้าช่องปอด

4.การรั่วของซีเมนต์ออกมาจะกดไขสันหลัง ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมีโอกาสเกิดเกิดขึ้นน้อย แต่มีความรุนแรงมาก เพราะส่งผลให้ขาทั้ง 2 ข้างเกิดภาวะอัมพาตได้ หรืออาจปัสสาวะและอุจจาระไม่ออก.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.s-spinehospital.com/