ออกกำลังกายแบบนักบินอวกาศ อาจช่วยเยียวยาผู้ป่วยรักษามะเร็งได้

ออกกำลังกายแบบนักบินอวกาศ อาจช่วยเยียวยาผู้ป่วยรักษามะเร็งได้

            ผลงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Cell แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการออกกำลังแบบที่องค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือนาซ่า (NASA) นำมาใช้กับนักบินอวกาศ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งได้

รายงานการศึกษาเยียวยาผู้ป่วยรักษามะเร็ง ด้วยการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบนักบินอวกาศ ที่จัดทำโดยศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในนิวยอร์ก พบว่า โปรแกรมการออกกำลังกายที่นักบินอวกาศของนาซ่าใช้ ทั้งในช่วงก่อน-หลัง และระหว่างที่อยู่ในอวกาศ อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาให้กับผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้ ซึ่งมันอาจช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เคมีบำบัด การสร้างภูมิคุ้มกัน หรือการรักษาแบบตรงจุด

ร่างกายของนักบินอวกาศ มีสภาพร่างกายคล้ายผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษามะเร็ง

นักวิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อร่างกายนักบินอวกาศ หลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศติดต่อกันอย่างนานกว่า 6 เดือน ก็ค้นพบว่าสภาพร่างกายของนักบินอวกาศเหล่านี้ จะมีความคล้ายคลึงกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกัน เคมีบำบัด หรือการรักษาแบบตรงจุด

นักวิจัย เจสสิก้า สก็อตต์ ระบุว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดและรักษามะเร็ง รวมถึงนักบินอวกาศที่เพิ่งกลับจากการปฏิบัติงานในอวกาศต่างมีมวลกล้ามเนื้อลดลง มวลกระดูกลดลง เลือดจางลง มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง รวมถึงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดที่เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้ นักบินอวกาศยังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า “Space fog” ซึ่งหมายถึงอาการหลงลืมเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่สามารถเพ่งสมาธิไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับอาการของผู้บำบัดและรักษาโรคมะเร็งที่เรียกว่า “chemo brain”

ที่ผ่านมาองค์การน่าซ่า พยายามลดผลของอาการผิดปกติทางกายภาพที่เหมือนกับผู้ป่วยรักษามะเร็งนี้ ด้วยการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในช่วงก่อน-หลัง และระหว่างปฏิบัติงานอยู่ในห้วงอวกาศ ซึ่งมีความแตกต่างกันกับผู้บำบัดและรักษาโรคมะเร็ง ที่มักได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ผักผ่อนมาก ๆ ทั้งก่อนและหลังจากเข้ารับรักษาและบำบัด

หากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบผลสำเร็จ จะช่วยรักษามะเร็งให้ผู้ป่วยทั่วโลกได้หลายล้านคน

งานวิจัยที่จัดทำขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า จริง ๆ แล้วผู้ที่เข้ารับการบำบัดและรักษามะเร็ง หากขาดการออกกำลังกายมันก็อาจส่งผลเสียกับร่างกายได้ ซึ่งก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลข้างเคียงในระยะยาวของการบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง

ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงได้แนะนำให้ผู้ป่วยบำบัดและรักษาโรคมะเร็งหันมาออกกำลังกาย ด้วยวิธีการออกกำลังกายแบบเดียวกับโปรแกรมที่ทางองค์กรนาซ่านำมาใช้กับนักบินอวกาศ เพื่อช่วยลดผลข้างเคียงจากการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็ได้แนะนำให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป เพื่อตรวจสอบดูผลกระทบที่แท้จริงของการออกกำลังกายดังกล่าว หากพบว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาและเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งได้ในอนาคต ซึ่งนั่นก็หมายถึงการช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกได้จำนวนหลายล้านคนต่อปี.

หันมาดูแลสุขภาพ เลือกกินอาหารและออกกำลังกาย ก็ห่างใกลจะมะเร็งร้ายได้ https://www.caherbal.com/