หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือ

หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเท่านั้นหรือ

            ผู้ป่วยที่สงสัยว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือ ซึ่งก่อนที่จะคลายข้อสงสัยก่อนอื่นเลย ก็ต้องเข้าพบแพทย์ก่อย เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ คือ MRI (เครื่องสนามแม่เหล็ก) ร่วมกับการ X-ray กระดูกสันหลังในท่าทางต่าง ๆ

ดังนั้น หากสงสัยว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ก็ต้องเข้าพบแพทย์ก่อน เพื่อให้แพทย์ทำการ X-ray ในท่าก้ม, เงย ที่มีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องแม่นยำนั้น ต้องอาศัยผลการตรวจจากเครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้การวางแผนรักษาทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ เป็นการตรวจที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่ยังไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ต้องเข้ารับการตรวจก่อนเสมอ

1.เพื่อตรวจว่าผู้ป่วยมีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่หรือไม่

2.หากตรวจว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก็จะตรวจอย่างละเอียดทั้งหมดว่ามีกี่แห่ง

3.อาการตำแห่นงใดที่ส่งผลต่ออาการปวดของผู้ป่วย

4.มีภาวะอื่นเกิดร่วมหรือไม่ ผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี จะจ้องเข้ารับการตรวจภาวะอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น กระดูกทรุด กระดูกสันหลังเคลื่อน ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม-อักเสบ เนื้องอก เส้นเลือดผิดปกติ ถุงน้ำ (cyst)

หมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี ก็ต้องที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเท่านั้น

สำหรับผู้ป่วยที่ยังลังเลใจอยู่ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นรักษาที่ไหนดี วิธีที่ถูกต้องคือต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเท่านั้นจะดีที่สุด เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การรักษาทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการรักษานั้น มักจะเริ่มจาการใช้ยา หรือใช้ยาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก

ทั้ง 2 วิธีข้างต้นนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสให้ได้สูงขึ้น แต่หากแพทย์พบว่าการรักษาไม่ได้ผล โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างรุนแรง แพทย์ก็จะให้ทำการรักษาด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การฉีดยาประเภทสเตียรอยด์ ร่วมกับยาชาเข้าโพรงไขสันหลัง หรือฉีดเข้าไปตำแหน่งใกล้เส้นประสาทที่เป็นต้นเหตุของอาการปวด

นอกจากนี้ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก ก็อาจรักษาได้ด้วยวิธีการ “ลดแรงดันในหมอนรองกระดูก” เพื่อช่วยลดอาการกดเบียดของเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ (Disc decompression) ซึ่งจะใช้หลักการคลื่นวิทยุ (Radio Frequency), Laser, อุปกรณ์ให้พลังงานความร้อนโดยผ่านเข็มสอดเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลัง และความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะเข้าไปทำให้ส่วนของหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสลายไป หรือลดปริมาณลง จนทำให้ลดการกดต่อเส้นประสาทใกล้เคียงได้.