ระวังตาบอดอย่างถาวร หากยังไม่รู้ตัวว่าเป็นวุ้นตาเสื่อม

ระวังตาบอดอย่างถาวร หากยังไม่รู้ตัวว่าเป็นวุ้นตาเสื่อม

            วิธีสังเกตุว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมหรือไม่นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากพบว่าตนเองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ หรือยุงบินไปมา แต่เมื่อพยายามจ้องมองแล้วมันกลับอันตรถานหายไปอย่างรวดเร็ว  และมักจะมองเห็นชัดยิ่งขึ้นเวลามองไปบนท้องฟ้าและผนังที่มีสีขาว หรือบางครั้งก็เห็นแสงไฟวาบขึ้นมาในตาทั้งที่อยู่ในความมืด ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นสัญญานอันตรายแล้ว

วุ้นตาเสื่อมอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1.เกิดจากภาวะความเสื่อมสภาพ ที่เป็นไปตามวัย จัดเป็นสาเหตุการเกิดวุ้นตาเสื่อมที่พบได้บ่อยสุด

2.เกิดการอักเสบในวุ้นตาและจอตา (intermediate and posterior uveitis) ที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบของภาวะภูมิคุ้มกันร่างกาย การติดเชื้อ หรือภาวะทางกายอื่น ๆ เช่น มะเร็ง

3.เกิดจากภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตา จากการประสบอุบัติเหตุ หรือโรคที่ทำให้มีความผิดปกติของหลอดเลือด

ส่วนปัจจัยเสี่ยงนั้น ก็จะพอได้บ่อยในผู้สูงอายุตั่งแต่ 50 ปีขึ้นไป คนสายตาสั้น, เคยประสบอุบัติเหตุที่ตา, ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด, ผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตา, ไปจนถึงผู้มีอาการอักเสบในดวงตา สิ่งที่เหล่าทำให้เกิดวุ้นลูกตาเสื่อมได้ง่ายมาก

เมื่อเป็นวุ้นตาเสื่อม ควรทำอย่างไร

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ วุ้นตาเสื่อมักจะเกิดจากการเสื่อสภาพตามวัย อย่างไรก็ตามหากสังเกตเห็นอาการผิดปกติเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ควรเข้าพบจักษุแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อหาสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้อง และเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะในผู้ที่มีเริ่มเห็นเงาดำจุดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นแสงวาบในดวงตาม หรือเห็นเงาคล้ายม่านบังตาบางส่วน อย่าปล่อยปละละเลยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ตาบอดได้

เมื่อไปพบแพทย์แล้ว ก็จะมีการตรวจวุ้นตาแลจอตา โดยแพทย์จะทำการตรวจล่วงหน้าก่อน แล้วหลังจากนั้นจะหยอยตา เพื่อขยายรูม่านตา ทำให้สามารถตรวจดูจอตาและวุ้นตาได้อย่างละเอียด ซึ่งหลักจากหยอกขยายรูม่านตาแล้ว ก็จะทำให้ตาพร่ามัว สู้แสงไม่ได้ และไม่สามารถใช้สายตามองใกล้ ๆ ไม่ได้ โดยอาการเหล่านี้จะเป็นติดต่อกันประมาณ 4-6 ชั่วโมง  จึงอาจไม่ปลอดภัยหากต้องขับรถเอง และควรเตรียมแว่นกันแดดเพื่อช่วยลดอาการตาสู้แสงไม่ได้

1.โดยส่วนมากวุ้นตาเสื่อมไม่จำเป็นต้องเข้ารับรักษา การพบเห็นเงาดำลอยไปมาในตาอาจก่อให้เกิดความน่ารำคาญได้ แต่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถปรับตัวได้ และเงาดำหรือแสงวาบจะค่อย ๆ เลือนลางและจางหายไปในที่สุด

2.ส่วนในกรณีที่พบการฉีกขาดของจอตาร่วมด้วย ผู้ป่วยก็ต้องได้รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์หรือการจี้ความเย็น เพื่อปกปิดรอยฉีกขาดและป้องกันการเกิดจอตาหลุดลอกตามมาด้วย

3.รักษาโรคทางตาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ.