รวบรวมโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีหมอเก่งกระดูกสันหลัง

รวบรวมโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีหมอเก่งกระดูกสันหลัง

1.โรงพยาบาลหมอเก่งกระดูกสันหลัง เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ (S-spine and nerve hospital)

“เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ” เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีหมอเก่งกระดูกสันหลังให้เลือกใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทโดยตรง หากเป็นโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆจะแบ่งเป็นแผนก เช่น แผนกอายุรกรรม แผนกกระดูก

แตกต่างจากโรงพยาบาลแห่งนี้ เพราะ “เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ” เป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย ที่เน้นหนักไปในเรื่องรักษาเรื่องโรงกระดูกสันหลังโดยตรง  สำหรับจุดเด่นของโรงพยาบาลแห่งนี้ คือ วิธีการรักษาที่ต้นเหตุ จึงสามารถรูถึงสาเหตุการเกิดที่แท้จริงของอาการ ว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่ ส่วนแนวทางการรักษาก็มีหลากหลายแบบให้เลือก ไม่ใช่แค่การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ก็มีหมอเก่งกระดูกสันหลังเช่นเดียวกัน

หากเป็นที่โรงพยาบาลศิริราช แทบไม่ต้องเป็นกังวลใดใดเลย เพราะโรงพยาบาลแห่งนี้ ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอยู่แล้ว ซึ่งการรักษานั้น ก็จะรวมกันทั้งในเรื่องของกระดูก เอ็น ข้อ กล้ามเนื้อไปจนถึงเส้นประสาทบางส่วน

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์นั้น ถูกตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลศิริราชอีกทีหนึ่ง แต่กระบวนการจรักษาแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายและด้านบริการ ก็ยังคงเป็นเหมือนเอกชนอยู่ เพียงแต่แนวคิดของโรงพยาบาลแห่งนี้ จะเป็นการรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวม

3.หมอเก่งกระดูกสันหลัง แห่งกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

สำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้ คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลรัฐชื่อดัง ที่เกือบทุกคนต้องนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ท่าน ที่สำคัญโรงพยาบาลจุฬาฯ ยังไว้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านโรคกระดูก ให้กับบรรดานิสิตนักศึกษาพยาบาลอีกด้วยเช่นกัน คนที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ จึงมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้เป็นอย่างดี

4.หมอเก่งกระดูกสันหลัง แห่งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

“เลิดสิน” ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลรัฐฯชื่อดัง ในอันดับต้น ๆ เนื่องจากมีหมอเก่งกระดูกสันหลังอยู่ที่นี่มากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐ หากจะไปเข้าใช้บริการก็คงต้องรอคิวรอกันบ้าง หากรอได้ก็โอเค ไม่ใช่ปัญหา แต่หากเป็นหนักแล้ว ก็มีตัวเลือกอีกหลายโรงพยาบาลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น.