รพ.ราชวิถี พัฒนานัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังสำเร็จครั้งแรก

รพ.ราชวิถี พัฒนานัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังสำเร็จครั้งแรก

            กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลราชวิถี สามารถพัฒนาเทคนิคการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดอย่างรุนแรง จนประผลสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยวิธีผ่าตัดนำกระดูกสันหลงออกมาทั้งระดับ (Full Vertebral Column Resection)

พร้อมกับมีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังค่อมและยึดติด ด้วยเทกนิคผ่าตัดกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  AS (Ankylosing Spondylitis) นับเป็นครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาเทคนิคการรักษาโรคกระดูกสันหลังผิดรูป 2 กรณีของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลัง รักษาโรคกระดูกสันหลังคดมีจุดเด่นคือ “เวลาที่รวดเร็ว”

ในกรณีที่เกิดโรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก โดยมีสาเหตุมาจากโรคระบบประสาทท้าวปม ประกอบกับเคยเข้ารับการผ่าตัดด้ามเหล็ก แต่เกิดการหักของเหล็กที่ทำหน้าที่ยุดตรึงโครงกระดูกไว้ ส่งผลให้กระดูกไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้เกิดอาการหลังโก่งคดอย่างรุนแรง จึงต้องได้การรักษาด้วยการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง

สำหรับเด็กที่ต้องเผชิญกับโรคกระดูกสันหลัง โดยมีสาเหตุเกิดจาก เคยผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลังสำหนับดามเหล็ก แต่เมื่อเกิดการแตกหักของเหล็กที่มีหน้าที่ยึดกระดูกไว้ จนส่งผลให้กระดูกมี่เกิดการแตกหักของเหล็กไม่สามารถเชื่อมต่อกันอีกได้ จึงทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับโรคกระดูกสันหลังอย่างรุนแรง

ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดอย่างรุนแรง จึงต้องเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง ด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังเทคนิค Full Vertebral Column Resection ซึ่งเป็นการผ่าตัดปล้องข้อกระดูกสันหลังออกมาทั้งระดับ เพื่อสามารถจัดเรียงกระดูกสันหลังส่วนอื่น ๆ ให้เชื่อมต่อเข้าหากแนวปกติได้มากที่สุด

สำหรับจุดเด่นของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดครั้งนี้ หากนำมาเปรียบเทียบกับผลการรักษาจากต่างประเทศพบว่า สามารถให้เวลาในการผ่าตัดที่น้อยกว่า จึงทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยมากและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการผ่าตัดเทคนิคนี้ ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยีพิเศษที่มีราคาแพง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดคนไข้จะมีกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันกับคนปกติ หลังตรงขึ้น พร้อมกับมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในเวลาไม่นาน ถือเป็นรายการการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

การรักษาผู้ป่วยหลังโก่ง ด้วยเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบนี้ ให้รอยแผลที่เล็ก

ในสมัยก่อนนั้น การักษากระดูกสันหลังที่มีภาวะหลังคอยึดติดร่วมด้วย ต้องทำการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีผ่าตัดกระดูกเพื่อปรับปรุมใหม่ทั้งหมด ด้วยการผ่าตัดนำกระดูกบางส่วนออกไป พร้อมปรับมุมกระดูกให้แนวกระดูกสันหลังตั้งตรง ทำให้การผ่าตัดเปิดแผลมีความยาวถึง 30-60 ซ.ม ขึ้นไป

แต่เทคนิคการผ่าตัดที่ทางโรงพยาบาลราชวิถีพัฒนาขึ้นมานั้น ให้แผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมากขึ้น โดยการผ่าตัดเปิดแผลมีขนาดเพียง 7-8 ซ.ม เท่านั้น เมื่อบาดแผลมีขนาดเล็กลงมากขึ้น ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงได้และช่วยให้ระยะเวลาการพักฟื้นหลังผ่าตัดเหลือเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งจากเดิมอยู่ที่ 1-3 เดือน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.s-spinehospital.com/main/