ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี จึงไม่มีความเสี่ยงตามมา

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี จึงไม่มีความเสี่ยงตามมา

            ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มักมีคำถามว่าต้องผ่าตัดกระดูกสันหลัก รพ.ไหนดี ถึงดีต่อตัวเองและไม่เกิดความเสี่ยงตามมา ซึ่งนอกจากเลือกผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและแพทย์ที่มีความสามารถแล้ว ยังต้องมีเทคนิคการผ่าตัดที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพด้วย

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี คำตอบคือ รพ.ที่มีเทคนิคผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคป

เมื่อผู้ป่วยถามว่าควรผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ว่านอกจากเลือกผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและแพทย์ที่มีความสามารถแล้ว ก็ต้องคำนึงถึงเรื่อเทคนิคการผ่าตัดด้วยเช่นเดียวกัน เพราะมันช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะเทคนิคการผ่าตัดด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก (Endoscope) ที่มีวิธีการคือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสอดกล้องเอ็นโดสโคปผ่านแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กเพียง 8 มม. เข้าไปในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งกล้องชนิดนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถูกติดตั้งเลนส์ที่ทำให้แพทย์มองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดรักษาทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคนิคการผ่าตัดอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยควรนำไปพิจารณา เมื่อเกิดคำถามว่าผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี

1.เทคนิคการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการใช้ Laser คู่กับ Endoscope/Microscope – เป็นการผ่าตัดรักษาด้วยการใช้ Laser ส่งผ่าน Fiber optic ขนาด 1 มม. ควบคู่กับกล้อง Endoscope เพื่อช่วยในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกด้วย Laser วิธีนี้ จะมีความปลอดภัยกับเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงและยังช่วยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเลือดมากอีกด้วย

2.เทคนิคการผ่าตัดสลายหมอนรองกระดูก (Nucleoplasty) – ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี หากผู้ป่วยเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจ และมีอาการหมอนกระดูกทับเส้นประสาทไม่มากนัก ก็ให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลที่มีเทคนิคการผ่าตัดแบบนี้

หากผู้ป่วยเกิดคำถามว่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี ก็ขอให้เข้าผ่าตัดโรงพยาบาลที่มีเทคนิคการผ่าตัดแบบนี้ ซึ่งเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก เพื่อนำเข็มเข้าไปฝังแล้วปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุที่มีความร้อน ช่วยเข้าไปสลายหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดยหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้ว อาการปวดร้าวลงขาก็จะค่อย ๆ บรรเทาลง จัดเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่มีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่มากนัก มีอาการปวดหลัง แต่ยังไม่ลุกลากไปถึงขา

3.ผ่าตัดกระดูกสันหลัง รพ.ไหนดี คือตอบคือ รพ.ที่มีเทคนิคการผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (Artificial Disc Replacement) – หากผู้ป่วยมีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อม จนไม่อาจใช้งานได้แล้ว การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมก็จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชวิตได้อย่างเป็นปกติอีกครั้ง จัดเป็นการรักษาการเคลื่อนไหวของกระดูกที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุด และช่วยลดโอกาศการเกิดความเสื่อมของกระสันหลังข้างเคียงได้อีกด้วย.

สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ https://www.s-spinehospital.com/main/spine-doctor/