นักวิทย์ฯเผย อีก 10 ปีข้างหน้า ยาเบาหวานอาจขาดแคลน

นักวิทย์ฯเผย อีก 10 ปีข้างหน้า ยาเบาหวานอาจขาดแคลน

            นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ในเวลา 10 ปีข้างหน้า ยาเบาหวานอินซูลินที่ช่วยรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 อาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการสำหรับผู้ป่วยทั่วโลกจำนวนกว่า 400 ล้านคน ที่มีอายุระหว่าง 20-79 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 และคาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 500 ล้านคน ในปี 2030 หรือหมายความว่าจะมีผู้ป่วยอีกกว่า 80 ล้านคนที่ต้องการอินซูลินเพิ่ม และมีความเป็นไปได้ว่ายานี้จะไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยในเอเชียและแอฟริกา

สำหรับการเข้าถึงยาเบาหวานดังกล่าว หมายถึงความพร้อมในการใช้ยาและความพร้อมในจำนวนยาที่จะแจกจ่าบให้กับผู้ป่วย ดร. Sanjay Basu จากมหาวิทยาลัย Stanford ในอเมริกา ผู้ทำการวิจัยระบุว่า การจัดการเข้าถึงของยามีความจำเป็นต้องทำอย่างปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ก็ต้องปราศจากเชื้อโรคเช่นกัน แต่อีกหนึ่งประเด็นหลัก ก็คือราคาของยา

เหตุผลหลักที่ทำให้ยาเบาหวานกำลังจะขาดแคลน มาจากบริษัทยายักษ์ใหญ่

ยาเบาหวานอินซูลินมีการใช้งานมานานกว่า 97 ปี และไม่มีทีท่าว่าราคาของมันจะลดลงเลย หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เป็นเช่นนี้ ก็เป็นเรื่องของการตรลาดที่บริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่ 3 แห่ง ได้กุมกระบวนการผลิตไว้มากถึง 99% ทั่วโลก และถึงแม้จะมี 90 ประเทศที่ออกมาตรการปลอดภาษีสำหรับอินซูลิน ตัวยาก็ยังคงมีราคาแพงอยู่ดีสำหรับหลาย ๆ คน

แม้แต่สหรัฐฯเอง ก็ต้องยอมจ่ายค่าภาษีสำหรับอินซูลิน เพิ่มขึ้น 89% ตั้งแต่ปี 2000-2010 หรือแม้แต่ผู้มีสิทธิประกันราคายาก็เพิ่มขึ้นจาก 40$ เป็น 130$ และยาเพียงหนึ่งขวด ส่วนมากก็จะใช้ได้เพียงสองสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งการควบคุมตลาดของอินซูลินทั่วโลกจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่ง ด้วยหตุนี้ จึงทำให้หลายต่อหลายคนต้องเปลี่ยนชนิดของอินซูลิน และต้องถอนยาบางตัวออกไปจากส่วนผสมโดยไม่ปราศจากทางเลือก

ยาเบาหวานอินซูลิน เป็นยาที่คัดลอกได้ยากมาก

สำหรับอินซูลินก็แบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน และแพทย์ผู้จ่ายยาก็จะเลือกชนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยให้มากที่สุด ด้วยราคาที่มีราคาแพง จึงทำให้ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางอาจต้องหยุดกระบวนการนำเข้ายา และยังมีอีกหลาย ๆ ประเทศที่ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถใช้อินซูลินได้

นอกจากนี้ บางประเทศก็มีการบริหารจัดการยาที่ไม่ดี อย่างในประเทศ Mozambique ซึ่งมียากว่า 77% ที่ยังคงอยู่ในเมืองหลวง ทำให้ยาไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงได้เป็นคำถามตามมาอีกว่า ยาที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุแล้วทำไมถึงยังคงมีราคาแพงอยู่?

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ ก็คือการที่จะคัดลอกยาเบาหวานอินซูลินนั้นทำได้ยากมาก เนื่องจากมันมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำให้บริษัททั่วไปมองว่ามันไม่เกิดความคุ้มค่าที่จะลงทุน นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังได้กล่าวว่าอินซูลินควรจะรวมอยู่ในแพคเกจการคุ้มครองสุขภาพแบบสากล ซึ่งกองทุนโรคเบาหวานก็ควรจัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้กับการจัดสรรและดูแลยาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน.