นักวิจัยไทย หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อมด้วยซินโครตรอน ต่อยอดการรักษาแบบใหม่

นักวิจัยไทย หาสาเหตุข้อเข่าเสื่อมด้วยซินโครตรอน ต่อยอดการรักษาแบบใหม่

            นักวิจัยไทยฝีมือดีได้ประยุกต์ใช้เทคนนิคแสงซินโครตรอน เพื่อนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางชีวเคมีบริเวณกระดูกอ่อนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดข้อเข่าที่เสื่อมสภาพ ซึ่งจัดเป็นโรคยอดนิยม 1 ใน 3 ที่คนไทยป่วย

แต่ข้อเข่าเสื่อมก็ยังไร้วี่แววในการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ชี้ชัดข้อเข่าที่เสื่อมสภาพมักเกิดจากโปรตีนคอลลาเจนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น เตรียมนำผลงานวิจัยดังกล่าวมาต่อยอดสู่การรักษารูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการใช้สารเคมีทดแทนสารที่ขาดบกพร่องไป หรือใช้ยารักษาตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยมีผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

อาจารย์สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าว จากสถิติของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยที่จัดทำโดยมูลนิธิโรคข้อพบว่า มีคนไทยที่ป่วยโรคข้อเข่าที่เสื่อมสภาพเป็นจำนวนมากกว่า 6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ณ ปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจะพบได้ประมาณ 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 – 45.6 ของจำนวนประชากรดั้งเดิมที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ก่อนแล้ว และจะพบได้มากในผู้สูงวัย ทว่าทุกวันนี้ กลับพบได้ในคนที่มีอายุน้อยลง อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมอีกหลายอย่างประกอบกัน

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ อายุและน้ำหนัก โดยพบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะมีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การยกของหนัก หรือการเดินขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ รวมถึงการนั่งในท่าต่าง ๆ ที่ต้องงอเข่ามากเกินไป ส่วนต่อมาคือเคยได้รับการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่ามาก่อน เช่น กระดูกหัก หรือหมอนรองข้อเข่าฉีกขาด เป็นต้น

เทคนิคแบบนี้ สามารถตรวจหาสาเหตุการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมนักวิจัยไทยได้ดำเนินการทดสอบด้วยเทคนิคนี้กับคน 3 ช่วงอายุ ประกอบไปด้วย 20-30 ปี, 40-50 ปี และ 70-80 ปี ซึ่งเทคนิคดังกล่าวช่วยให้สามารถตรวจสอบเนื้อเยื่อกระดูกในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กระดูกอ่อนผิวข้อ (Articular cartilage) กระดูกผิวใต้ข้อ (Subchondral bone) ที่พบว่าในช่วงกลุ่มอายุ 70-80 ปีมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างโปรตีนในบริเวณกระดูกอ่อน (Cartilage) อย่างชัดเจน ทำให้มีแนวโน้มทำให้เกิดการย่อยสลายของโครงสร้างโปรตีนคอลลาเจนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น

ทีมนักวิจัยคาดว่า การศึกษาข้อเข่าเสื่อมในลักษณะแบบนี้ จะช่วยให้สามรถพิสูจน์ทราบสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่วิธีการรักษาในรูปแบบใหม่ ๆ โดยการใช้สารเคมีเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วย เพื่อทดแทนสารที่ร่างกายขาดตกบกพร่องไป หรือการใช้ยารักษาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วย.