งานวิจัยไต้หวัน พบวิธีลดอาการวุ้นตาเสื่อม ด้วยการกินสัปปะรด

งานวิจัยไต้หวัน พบวิธีลดอาการวุ้นตาเสื่อม ด้วยการกินสัปปะรด

            วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีความก้าวหน้าไม่มีที่สุดสุดในยุคปัจจุบัน กระทั่งก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้มวลมนุษย์ในหลายด้าน ไปจนถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแทบทุกด้านเช่นกัน

โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร อย่างโทรศัพท์มือถือ ที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย รวมถึงโรควุ้นตาเสื่อม ที่สามารถพบได้บ่อยครั้ง จากข้อมูลทางการแพทย์ได้ระบุไว้ว่า ปัจจุบันนี้ ประชากรไต้หวันจำนวน 10 คน จะต้องมี 8 คนที่มีอาการเสื่อมของวุ้นในดวงตา

งานวิจัยพบว่า กินสัปปะรดช่วยลดอาการวุ้นตาเสื่อมได้ถึง 70%

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยต้าเหริน (Tajen University) ที่ทำร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฝู่อิง (Fooyin University) ค้นพบว่า การกินสัปปะรดในปริมาณ 100-300 กรัมต่อวัน ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถช่วยลดอาการเสื่อมของวุ้นตาลงได้มากถึง 70% ด้วยการค้นพบดังกล่าว ผลงานวิจัยจึงได้ถูกนำไปตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Science Illustrated ของสหรัฐฯในฉบับเดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมา

งานวิจัยที่ค้นพบวิธีลดอาการของวุ้นตาเสื่อม ด้วยการกินสัปปะรดนั้น ใช้ระยะเวลาในการวิจัยถึง 3 ปี โดยการติดตามอาการของผู้ป่วยโรควุ้นลูกตาเสื่อมจำนวน 388 คน แต่ละคนจะมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 42 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันและให้กินสัปปะรดติดต่อกันปริมาณ 100-300 กรัมต่อวัน ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดอาการของโรควุ้นลูกตาเสื่อมลงได้เฉลี่ยถึง  70% โดยกลุ่มที่รับประทานในปริมาณมากกว่า 300 กรัม ก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี

วุ้นตาเสื่อมมีสาเหตุมาจากอะไร

สาเหตุที่ที่ทำให้เกิดวุ้นตาเสื่อมนั้น มาจากเศษเนื้อตาย (Debris) ที่ลอยอยู่ในวุ้นตา โดยวุ้นตาจะมีลักษณะใสคล้ายเจลลี่อยู่บริเวณตรงกลางของลูกตา ในสภาวะปกติ น้ำวุ้นตาเป็นน้ำใส ไม่มีสี และมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อวุ้นตา หรือน้ำวุ้นในตาเสื่อม ผลที่ตามมาก็คือเกิดเศษเนื้อตายตกตะกอน อาจเป็นอณูเล็ก ๆ เป็นจุดเดียว หลายจุด เป็นวงหรือเป็นเส้น

อณูที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการหักเหของแสงที่ผ่านเข้ามาจากส่วนหน้าของดวงตา และกระจายไปตกที่จอตาในส่วนต่าง ๆ จนก่อให้เกิดการรับรูปว่ามีจุดมืดเกิดขึ้น และเนื่องจากอณูเหล่านี้อยู่ในน้ำวุ้นตาที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำ จึงมีการเคลื่อนไหวตามการขยับของลูกตา ทำให้รับรู้ว่ามีบางสิ่งลอยไปมา

นอกจากนี้แล้ว สาเหตุการเกิดวุ้นตาเสื่อม ก็ยังมาจากอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้นได้ด้วย เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นของเหลวที่คล้ายวุ้นในลูกตา ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรือเกิดกระบวนการที่ทำให้วุ้นดังกล่าวหลุดออกจากผิวของลูกตาไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมักไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ และไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา.

อย่างไรก็ตาม หากอาการมันไปรบกวนหรือทำให้เกิดความบกพร่องในการมองเห็น ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาดังนี้ การผ่าตัดวุ้นตา (Vitrectomy) หรือการทำเลเซอร์เพื่อแก้ปัญหา โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายวุ้นตาที่เสื่อมสภาพ หรือเคลื่อนย้ายให้ออกไปจากการมองเห็น.