กิจกรรมที่ควรทำต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

กิจกรรมที่ควรทำต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

            หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวเสร็จสิ้น แล้วแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ ผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกเกิดความสบายตัวมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตัวผู้ป่วยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากอยากกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ก็ควรทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ ควบคู่ไปด้วย เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

-ฝึกเดินในบริเวณบ้านเป็นประจำทุกวัน ฝึกให้บ่อยเท่าที่ทำได้ ด้วยการเพิ่มระยะทาง และเวลาขึ้นวันละเล็กน้อย ในช่วงนี้ผู้ป่วยห้ามลืมสวมอุปกรณ์พยุงหลังหรือคอ (Brace) และให้ใช้ไม้เท้าควบคู่ด้วย

-ไม่ควรนั่งเป็นระยะเวลานานกว่า 20 นาที

-เมื่อต้องขึ้นลงบันได ต้องเกาะราวบันไดทุกครั้ง

-รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

-ดูแลแผลผ่าตัดอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

-ผู้ป่วยในช่วงนี้ สามารถเลือกทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้มากขึ้น เดินได้ไกลขึ้น เดินได้บ่อยขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังคงต้องหยุดพักอย่างสม่ำเสมอ เมื่อรู้สึกเมื่อยหรือเพลีย

-สามารถยกสิ่งของประเภทต่าง ๆ ได้บ้าง แต่ควรมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

-ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว ที่ฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยปราศจากอาการปวดแล้วนั้น ก็สามารถขับในรถระยะทางใกล้ ๆ ได้ ซึ่งแพทย์อาจนัดให้ผู้ป่วยกลับมาพบอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจประเมินหลังผ่าตัด

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

-ให้ฝึกเดิน พร้อม ๆ กับเพิ่มระยะทางและเวลาในการเดินให้มากตามไปด้วย

-สามารถทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ แต่ไม่วครหักโหม

-ยกสิ่งของที่หนักได้มากขึ้น แต่ควรมีน้ำหนักเกิน 5 กิโลกรัม

-ผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าในการเดิน หรือสวมอุปกรณ์ช่วยพยุงตามคำแนะนำของแพทย์

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว

-การเดินสามารถทำได้มากขึ้นและมีระยะทางไกลขึ้น

-อาจเริ่มต้นออกกำลังกายเบา ๆ ได้ หรือทำงานบ้านได้เพิ่มขึ้น

-สามารถขับรถในระยะทางที่ไกลขึ้นได้

-สามารถเดินไปตามที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า หรือใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังและคอ ตามคำแนะนำของแพทย์.