กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

            กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) คือโรคที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเหนือข้อต่อปล้องงกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลให้เส้นประสาทถูกกดทับได้ด้วย จนส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ชา และอ่อนแรงตามแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นทั้งสองข้าง แต่หากได้รับการรักษาทันท่วงทีอาการที่เกิดขึ้นก็จะทุเลาลงได้

สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อน

กระดูกสันหลังเคลื่อนจะมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันออกไปตามอายุขัย พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความพิการตั่งแต่กำเนิด พันธุกรรม  อุบัติเหตุ ความเสื่อมสภาพตามอายุ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่น ไปจนถึงการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงตึงสะสมบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ยิมนาสติก กรีฑา ยกน้ำหนัก เป็นต้น รวมถึงการติดเชื้ออย่างวัณโรคกระดูกสันหลัง หรือโรคมะเร็งที่กระจายลุกลามมายังกระดูกสันหลัง ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

กระดูกสันหลังเคลื่อนแบ่งออกเป็น 6 ชนิดดังต่อไปนี้

1.Congenital Spondylolisthesis – มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั่งแต่กำเนิดของการสร้างกระดูกสันหลัง (Neural Arch) และส่วนบนของกระดูกกระเบนเหน็บ ทำให้กระดูกเอวเคลื่อนไปทางด้านหน้า จนอาจเคลื่อนไปทับเส้นประสาทได้ หากมีการเคลื่อนตัวมากกว่า 50%

2.Isthmic Spondylolisthesis – เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อน ที่เกิดจากรอยแตกขอกระดูก Pars Interarticularis จนทำให้กระดูกที่เอวมีความมั่นคงน้อยลงและเคลื่อนไปทางด้านหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บซ้ำ ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่เล่นกีฬาประเภทแอ่นตัวมากเกินไป โดยเฉพาะนักกีฬายิมนาสติกและมักเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า

3.Degenerative Spondylolisthesis  – เป็นผลมาจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนหรือหมอนรองกระดูกที่เป็นไปตามกาลเวลา จึงไม่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังได้ และส่งผลให้กระดูกสันหลังเกิดการเคลื่อน ที่ โดยมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

4.Traumatic Spondylolisthesis – เกิดจากการเคลื่อนที่ของกระดูกสันหลังส่วนเอว ที่เกิดมาจากอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงกับกระดูกสันหลังโดยตรง

5.Pathological Spondylolisthesis – เป็นผลมาจากร่างกายติดโรคบางชนิดที่ส่งผลทำให้กระดูกสูญเสียความแข็งแรง จนทำให้กระดูกสันหลังเกิดการเคลื่อนที่ เช่น โรคกระดูกพรุน เกิดจากโรคมะเร็งที่ลุกลาม การติดเชื้อ หรือเนื้องอก เป็นต้น

6.Post-Surgical Spondylolisthesis – กระดูกสันหลังเคลื่อนแบบนี้ เป็นผลพวงมาจากการผ่าตัดเพื่อช่วยลดการกดทับของรากประสาทกระดูกสันหลัง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแพทย์ทำการผ่าตัดเอากระดูก Pars Interarticularis ออกมามากเกินไป จนส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการย่ำแย่ลงหลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง.

มีอาการปวดหลังอย่ารอช้า รีบมาวินิจฉัยทันที https://www.s-spinehospital.com/main/percutaneous-screw/