รักษาเบาหวานในสุนัขไม่ยาก ด้วยหลักการ 3 อ.

รักษาเบาหวานในสุนัขไม่ยาก ด้วยหลักการ 3 อ

            วิธีการรักษาเบาหวานในสุนัข หลายคนคงทราบกันมาบ้างแล้ว เพราะสุนัขก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันกับคน แต่ก็มีผู้เลี้ยงจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน ที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสุนัขกำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานอยู่ เพราะไม่ค่อยพาไปตรวจสุขภาพ และตรวจวัดน้ำตาลในกระแสเลือดอย่างเป็นประจำ จนกระทั่งอาการของโรคแสดงมากขึ้นจึงพาไปตรวจ เลยทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน

เมื่อเวลานั้นมาถึงการรักษาเบาหวานก็จะทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น ให้หมั่นสังเกตอาการต่าง ๆ และควรพาสุนัขไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังโรค ก็จะจัดการได้ง่ายขึ้น สำหรับวิธีการรักษาเบื้องต้นนั้น แนะนำให้ใช้หลัก 3 อ. ซึ่งจะแบ่งออกได้ดังนี้

รักษาเบาหวานด้วยอาหาร

อาหาร จัดเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน เพราะเปรียบได้ดั่งจุดเริ่ม ที่จะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ดังนั้นลักษณะของอาหารที่ดี สำหรับสุนัขที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน นั่นก็คือ อาหารที่ควบคุมน้ำหนักของร่างกายให้เหมาะสมตามสัดส่วน ไม่ให้ผอมหรืออ้วนมากจนเกินไป หรืออาหารที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหลังจากกินอาหารเสร็จแล้ว และควรเป็นอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ง่าย

“การคุมอาหารจึงมีส่วนช่วยในการรักษาเบาหวานเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับคงที่ ทำให้ง่ายต่อการรักษาด้วยการใช้อินซูลินต่อไป”

รักษาเบาหวานด้วยการออกกำลังกาย

การออกกำลังก็เป็นส่วนช่วยในการรักษาเบาหวานที่ดี สุนัขที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรได้รับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การทำงานของอินซูลินมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการออกกำลังกายยังเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนัก และช่วยให้การไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นด้วย แต่ไม่ควรให้น้องหมาออกกำลังกายหนักจนเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตามมาได้เช่นกัน

รักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน

สำหรับ “อินซูลิน” ที่ถูกใช้ในการรักษาเบาหวานในสุนัข จะมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ อินซูลินจากสุกร (Porcine insulin) อินซูลินจากมนุษย์ (Human insulin) และ อินซูลินที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ (Human recombinant insulin) สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาของการออกฤทธิ์ คือ แบบออกฤทธิ์ระยะสั้น  Semilente insulin, Regular insulin แบบออกฤทธิ์ระยะกลาง ไ Lente insulin, Neutral Protamine Hagedorn insulin (NPH) และแบบออกฤทธิ์แบบระยะยาว  Ultralente insulin จะมีการใส่ protamine หรือ zinc เข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาอีกทั้งยังทำให้ยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น